Elevii s-au întors la școală. Când e programată vacanța de iarnă

După mini-vacanța de 1 Decembrie, elevii s-au întors, joi, la ore. Conform noii structuri a anului școlar, aprobate în luna noiembrie, vacanța de iarnă va fi un pic mai mică.

Structura anului școlar 2021 – 2022 a suferit o modificare după ce elevii au intrat într-o vacanță „forțată”, în luna noiembrie, ca urmare a evoluției situației epidemiologice.

Conform structurii anului școlar, aprobate în luna noiembrie, cursurile au fost reluate pe 8 noiembrie până pe 23 decembrie, iar vacanța de iarnă este programată în intervalul 24 decembrie 2021 – 2 ianuarie 2022 pentru clasele din învățământul gimnazial, liceal, profesional și postliceal.

Pentru clasele din învățământul preșcolar și primar, vacanța de iarnă este programată în perioada 24 decembrie 2021 – 6 ianuarie 2022.

În semestrul al II-lea, elevii vor mai avea parte de vacanța de primăvară în intervalul 15 aprilie 2022 – 1 mai 2022, iar vacanța de vară este programată în perioada 11 iunie 2022 – până la data din septembrie 2022 la care vor începe cursurile anului școlar 2022 – 2023.

„Prin excepție de la prevederile anterior menționate, pentru clasele terminale din învățământul liceal (clasa a XII-a zi, clasa a XIII-a seral și frecvență redusă), anul școlar are 32 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 27 mai 2022.

Pentru clasele a VIII-a, anul școlar are 33 de săptămâni de cursuri și se încheie la data de 3 iunie 2022, în timp ce pentru clasele din învățământul liceal – filiera tehnologică (exceptând clasele terminale anterior menționate), respectiv pentru clasele din învățământul profesional, anul școlar are 37 de săptămâni de cursuri”, a precizat Ministerul, Educației.

În situația suspendării cursurilor conform Regulamentului-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar (ROFUIP), măsurile privind parcurgerea integrală a programei școlare prin modalități alternative stabilite de consiliul de administrație al școlii nu se dispun pe durata vacanțelor școlare.

Calendarele examenelor naționale, inclusiv calendarul admiterii în învățământul liceal (clasa a IX-a), se aprobă prin ordine de ministru distincte.

RECOMANDĂRI