Consiliului Național al Rectorilor (CNR) a solicitat ca accesul studenților în universități să se realizeze pe baza certificatului verde

Consiliului Național al Rectorilor (CNR) s-a reunit, în perioada 8 – 9 octombrie 2021, la Universitatea Transilvania din Brașov, iar una dintre solicitări vizează ca accesul în universități să se realizeze pe baza certificatului verde. Excepție de la regulă fac persoanele care prezintă contraindicații medicale.

La reuniunea de la Brașov, alături de reprezentanții universităților, au fost prezenți ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, precum și reprezentanți ai altor organisme și instituții implicate în învățământul superior.

Măsuri adoptate de CNR:

În urma dezbaterii subiectelor aflate pe ordinea de zi, Consiliul Național al Rectorilor a adoptat o serie de măsuri privind creșterea performanței și competitivității sistemului național de învățământ superior și cercetare științifică. Ministrul Sorin Mihai Cîmpeanu a luat act de adoptarea următoarelor decizii:

CNR solicită Guvernului/Parlamentului României modificarea cadrului legislativ astfel încât accesul în spațiul universitar să se facă pe baza certificatului verde digital, cu excepția celor care au contraindicații medicale.

CNR solicită ARACIS ca până la data de 31.12.2021 să finalizeze evaluarea tuturor IOSUD -urilor care au depus dosarele de evaluare, inclusiv prin suplimentarea listei membrilor echipelor de evaluare.

CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării instituționale, având în vedere impactul creșterii salariului minim de la data 01.01.2022 și creşterea prețurilor la utilități.

CNR solicită Guvernului/Parlamentului suplimentarea finanțării destinate susținerii activității de cercetare în universitățile românești.

CNR propune Ministerului Educației constituirea unui grup de lucru care să actualizeze Metodologia de finanțare a cercetării științifice universitare în instituțiile de învățământ superior de stat.

CNR solicită Ministerului Educației transparentizarea tuturor datelor raportate de universități pe baza cărora se realizează finanțarea acestora.

CNR solicită organizațiilor studențești să contribuie la actualizarea periodică a situației studenților vaccinați din universități.

De asemenea, în ședința CNR au fost aprobate și decizii privind și structura modul de desfășurare a viitoarelor reuniuni.

RECOMANDĂRI