Angajări la ISU Brașov. Lista posturilor vacante

Persoanele care doresc să se alăture efectivului de pompieri militari al Inspectoratului pentru Situații de Urgenţă „Țara Bîrsei” al județului Brașov pot depune dosarele de recrutare pentru  concursurile ce se vor organiza în vederea ocupării a 15 posturi vacante în cadrul instituției. Angajările au loc prin recrutare în vederea rechemării în activitate sau încadrării directe a persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea posturilor scoase la concurs.

În data de 4 octombrie 2021, Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Țara Bîrsei” al județului Brasov (ISU Brașov) a demarat procedura de ocupare a patru posturi vacante pentru personal contractual:

 1. Îngrijitor la Compartimentul Echipa de Întreținere și Reparație Imobile din cadrul Serviciului Logistic;
 2. Muncitor calificat IV-I – Electrician la Compartimentul Echipa de Întreținere și Reparații Imobile din cadrul Serviciului Logistic.
 3. Muncitor calificat IV-I – Zidar/Zugrav la Compartimentul Patrimoniu Imobiliar – Echipa de întreținere și reparații imobile
 4. Muncitor calificat IV-I –  Vopsitor auto la Compartimentul Tehnic- Echipa de revizii si reparații auto

Dosarele de recrutare pentru ocuparea celor patru funcții de personal contractual, care vor cuprinde documentele prevăzute în anunțurile de concurs disponibile pe site-ul ISU Brasov (https://www.isujbv.ro/carieră/ ), vor fi depuse personal, la sediul ISU Brasov, situat pe str. Mihai Viteazul, nr. 11, Brasov, în perioada 04 -18.10.2021.

În perioada următoare, la sediul ISU Brasov și pe site-ul instituției, vor fi afișate/postate informațiile referitoare la demararea procedurii de concurs pentru ocuparea celorlalte 11 posturi vacante, aferente următoarelor funcții:

 1. Ofiţer specialist I (psiholog) în cadrul Compartimentului Psihologie;
 2. Subofiţer tehnic principal la Compartimentul Achiziții publice din cadrul Serviciului Logistic;

3.Subofiţer tehnic principal  în cadrul Compartimentului Financiar;

 1. Subofiţer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicații si Tehnologia Informatiei ;
 2. Subofiţer administrativ pricipal în cadrul Serviciului Comunicații si Tehnologia Informatiei;
 3. Subofiţer tehnic principal la Compartimentul Încadrare-Gestiune Personal din cadrul Serviciului Resurse Umane – 2 posturi;
 4. Subofiţer secretariat principal în cadrul Compartimentului Secretariat, Documente Clasificate și Arhivă;
 5. Subofiţer tehnic principal la Compartimentul Informare și Relații Publice;
 6. Subofiţer tehnic principal la Compartimentul Tehnic din cadrul Serviciului Logistic – 2 posturi;

Informații complete privind modalitățile de înscriere și participare la concurs, condiții de recrutare, probe de selecție, criterii de departajare, precum și tematica și bibliografia necesare susținerii concursului pentru fiecare dintre posturile enumerate pot fi obținute de la structura de Resurse Umane a unității, la telefon 0268/428888, fiind totodată afișate pe pagina de internet a Inspectoratului pentru Situaţii de Urgenţă „Tara Bârsei” al judeţului Brasov  (www.isujbv.ro – secțiunea Carieră- Anunțuri carieră).

Foto – sursă – Facebook – ISU Brașov

RECOMANDĂRI