compass bilboard.jpg

ambulanta-sporuri-Brașov_11caa.jpg

Ministerul Sănătății a anunțat că au fost aprobate, prin Hotărâre de Guvern, noi reglementări privind sporul pentru condiții de muncă deosebit de periculoase de care beneficiază personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar implicat în gestionarea cazurilor Covid-19, în perioada stării de urgență și a celei de alertă.

La solicitarea Ministerului Sănătății, Guvernul României a aprobat două acte normative în urma cărora, pe durata stării de alertă, personalul din unitățile sanitare și serviciile de ambulanță publice beneficiază de sporuri pentru condiții de muncă deosebit de periculoase.

Este vorba despre Hotărârea pentru modificarea și completarea Hotărârii Guvernului nr. 153/2018 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea locurilor de muncă, a categoriilor de personal, a mărimii concrete a sporului pentru condiții de muncă prevăzut în anexa nr. II la Legea-cadru nr. 153/2017 privind salarizarea personalului plătit din fonduri publice, precum și a condițiilor de acordare a acestuia, pentru familia ocupațională de funcții bugetare "Sănătate și asistență socială" și Ordonanța de Urgență privind reglementarea unor măsuri în domeniul sănătății cauzate de evoluția răspândirii infecțiilor determinate de virusul SARS-Cov-2.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

„Hotărârea de Guvern prevede pentru perioada stării de alertă și a celei de urgență, acordarea sporului pentru condiții de muncă deosebit de periculoase în procent de la 75% până la 85% din salariul de bază pentru personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar sanitar din spitalele unitățile sanitare publice sau din structurile acestora, după caz, inclusiv pentru personalul de specialitate din structurile paraclinice medico-sanitare, implicat direct în transportul, echiparea, evaluarea, diagnosticarea și tratamentul pacienților diagnosticaţi cu COVID-19 pe perioada stării de urgență și alertă”, a anunțat, sâmbătă dimineață, Ministerul Sănătății.

De asemenea, în aceeași perioadă, personalul de specialitate medico-sanitar și auxiliar din serviciile de ambulanță publice va beneficia de un spor în procent de 80%.

Acordarea acestui spor se realizează fără eliberarea buletinelor de determinare sau, după caz, expertizare a locurilor de muncă emise de către autoritățile abilitate în acest sens.

Conform Ordonanței de Urgență, sporurile pentru condițiile de muncă periculoase nou stabilite se vor plătit atât din Fondul Național Unic de Asigurări de Sănătate, cât și de la bugetul de stat.

Actul normativ prevede că, în cazul nerespectării obligațiilor contractuale de către cabinetele medicilor de familie, casele de asigurări de sănătate cu care se află în relație contractuală pot aplica sancțiuni graduale, începând cu avertisment la prima constatare, diminuarea contractului cu 5% la a doua constatare și 10% la cea de-a treia, a mai anunțat Ministerul Sănătății.