angajare-768x768_df173.jpg

Ministerul Sănătății a lansat un anunț de recrutare și selecție de personal pentru posturi înființate în afara organigramei pentru un proiect derulat cu fonduri europene, respectiv „crearea cadrului strategic și operațional pentru planificarea și reorganizarea la nivel național și regional a serviciilor de sănătate.

Proiectul amintit este finanțat prin Programul Operațional Capacitate Administrativă și vizează „Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP”.

Potrivit anunțului Ministerului Sănătății posturile scoase la concurs sunt:

 • expert specialist – asistență medicală în ambulatoriu, îngrijiri la domiciliu, paliative, recuperare – 2 pers
 • expert specialist – asistență medicală spitalicească, îngrijiri de lungă durată – 2 persoane
 • expert specialist – medicamente și evaluare tehnologii medicale – 1 persoană
 • Expert specialist – finanțarea sănătății – 2 persoane
 • expert specialist – managementul resurselor umane în sănătate – 2 persoane
 • expert specialist – intervenții în sănătate publică, coordonator metodologic – 1 post
 • expert specialist – sisteme IT&C în sănătate – 2 persoane
 • coordonator administrativ activități – 1 persoană
 • expert raportare – 1 persoană
 • expert colectare date – 2 persoane
 • expert analize date – 2 persoane

Dosarul de recrutare și selecție se va depune din momentul afișării prezentului anunț până la data limită menționată în calendarul aferent procedurii de recrutare și selecție, respectiv 9.04.2021, ora 14.00, la sediul Ministerului Sănătății, str. Cristian Popișteanu, nr. 1-3, parter.

Mai multe detalii AICI


compass bilboard.jpg