primar_b6e28.jpg

Ministerul Educației a emis metodologia de înscriere a copiilor în învățământul primar pentru anul școlar 2021 – 2022. Potrivit calendarului, procesul de înscriere începe în 17 martie 2021, conform Edu.ro.

Ministerul Educaţiei a anunţat că a emis metodologia de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar următor, precum şi calendarul înscrierii.

Procesul de înscriere va începe în 17 martie, când şcolile şi inspectorarele şcolare vor afişa planul de şcolarizare propus şi numărul de clase pregătitoare, iar prima etapă de înscriere va avea loc între 10 şi 20 mai.

Potrivit metodologiei de înscriere a copiilor în învăţământul primar pentru anul şcolar 2021-2022, părinţii ai căror copii împlinesc vârsta de 6 ani până în 31 august 2021, inclusiv, au obligaţia de a înscrie copiii în învăţământul primar în clasa pregătitoare.

În perioada 29 martie – 28 aprilie, părinţii/ tutorii legal instituiţi/ reprezentanţii legali vor completa/depune/transmite cererile-tip de înscriere. Cererile vor putea fi transmise online sau depuse la unitatea de învăţământ la care aceştia solicită înscrierea copiilor.

Prima etapă de înscriere în învăţământul primar:


compass bilboard.jpg