a3-1-768x431_e1b76.jpg

CNAIR anunță că s-a dat Ordinul de Începere pentru completarea/revizuirea Studiului de Fezabilitate, elaborarea Proiectului Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov. Termenul pentru finalizarea documentației este de 42 de luni!

Comunicatul oficial:

Joi, 11.03.2021, CNAIR a dat Ordinul de Începere pentru serviciile necesare completării/revizuirii Studiului de Fezabilitate, elaborarării Proiectului Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov.

Reamintim că vineri, 12.02.2021, CNAIR a semnat cu CONSITRANS S.R.L.  contractul pentru „Completare/Revizuire Studiu de Fezabilitate, elaborare Proiect Tehnic, pentru Autostrada București – Brașov, tronson Ploiești – Brașov”.

Valoarea contractului este de 46.554.284,02 Lei fără TVA, obiectivul fiind finanțat din Fonduri Europene Nerambursabile.

Durata de realizare a serviciilor de proiectare este:

  • 30 de luni pentru Revizuirea/Completarea Studiului de Fezabilitate;
  • 6 luni pentru realizarea Proiectului pentru Autorizarea Executării Lucrărilor de Construire (PAC);
  • 6 luni pentru Elaborarea Proiectului Tehnic de Execuție (PTE).

Studiul de Fezabilitate va cuprinde o analiză multicriterială a variantelor de traseu, un studiu de trafic pentru o perioadă de perspectivă de 30 de ani și investigații de teren (geotehnice, hidrologice, topografice, arheologice etc).

Contractul va cuprinde și o evaluare a impactului asupra mediului, o analiză cost-beneficiu și realizarea unui model financiar al proiectului.


compass bilboard.jpg