compass bilboard.jpg

stare-de-alerta_c5909.jpg

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă a prelungit cu 30 de zile starea de alertă începând din 15 octombrie.

Comitetul Național pentru Situaţii de Urgenţă adoptă prezenta HOTĂRÂRE:

Art. 1 Se propune prelungirea stării de alertă pe întreg teritoriul național, pentru o
perioadă de 30 zile, începând cu data de 15.10.2020.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Art. 2 Măsurile de prevenire și control a infecțiilor generate de virusul SARS-CoV-2,
necesar a fi adoptate începând cu data de 15.10.2020, în contextul epidemiologic actual,
sunt prevăzute în anexa 1.

Art. 3 Se aprobă lista țărilor/zonelor de risc epidemiologic ridicat pentru care se
instituie măsura carantinei asupra persoanelor care sosesc în România din acestea, în vigoare începând cu data de 15.10.2020, prevăzută în anexa 2.

Art. 4 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, alin. (1), cu două noi litere astfel:
 ”y) persoanele predate autorităților române în baza Acordurilor de Readmisie,
returnate în procedură accelerată.”;
 ”z) angajații/reprezentanții operatorilor economici din România care efectuează
deplasări în afara teritoriului României în scopul negocierii/semnării unor
contracte/acorduri comerciale, dacă prezintă un test negativ pentru SARS-CoV-2, efectuat
cu cel mult 48 de ore înaintea intrării pe teritoriul național, precum și un document
justificativ de participare la negociere sau contractul/acordul comercial semnat”.
Art. 5 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se completează la art. 3, cu un aliniat nou după aliniatul (3), astfel:
 ”(4) Testele SARS-CoV-2 solicitate potrivit prevederilor alin. (1) și (2) trebuie
efectuate la laboratoare autorizate, iar rezultatele este necesar să conțină inclusiv datele
de identificare ale persoanelor pentru care au fost efectuate testele”.

Art. 6 Hotărârea Comitetului Național pentru Situații de Urgență nr. 36/21.07.2020
se modifică la art. 5 alin 1 și va avea următorul cuprins:
„(1)Pentru situații deosebite care vizează participarea la evenimente familiale
legate de naștere, căsătorie sau deces, deplasări pentru intervenții/tratamente medicale
în cazuri care nu suportă amânare (ex: afecțiuni oncologice, insuficiență renală cronică
– în program de hemodializă),preschimbare documente de identitate, părăsirea țării,
efectuare testului prevăzut la art. 3 alin (3) ș.a., poate fi analizată suspendarea
temporara a măsurii de carantină prevăzută la art. 2 și art. 4, pe baza documentelor
justificative.”

Art. 7 Prezenta hotărâre se comunică tuturor componentelor Sistemului Național
de Management al Situațiilor de Urgență, pentru punere în aplicare prin ordine și acte
administrative ale conducătorilor acestora.
Art. 8 Anexele 1 și 2 fac parte integrantă din prezenta hotărâre.

Documentul poate fi descărcat de aici: stare de alertă