compass bilboard.jpg

zile-libere-parinti-scoli-inchise-696x382_89d50.jpeg

Guvernul a aprobat ordonanța de urgență prin care părinții vor beneficia de acordarea unor zile libere în vederea supravegherii copiilor, în situația limitării sau suspendării activităților didactice care presupun prezența efectivă a copiilor în unitățile de învățământ și în unitățile de educație timpurie antepreșcolară, ca urmare a răspândirii coronavirusului SARS-COV-2.

Părinții vor beneficia zile libere plătite, pe toată perioada în care se decide limitarea sau suspendarea activităților didactice care presupun prezenta față în față în unitățile de învățământ și în unitățile de educație antepreșcolară.

Zilele libere se acordă în baza cererii depuse de către unul dintre părinți la angajatorul persoanei care va supraveghea copilul.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Cererea este, potrivit actului normativ, însoțită de o declarație pe propria răspundere a celuilalt părinte, din care să rezulte că acesta nu a solicitat la locul său de muncă zile libere ce i s-ar cuveni potrivit prezentei legi, că nu are contractul de muncă suspendat pentru întreruperea temporară a activității angajatorului, de o copie a certificatului/certificatelor de naștere al/ale copilului/copiilor sau a documentului care atestă calitatea prevăzută la art. 1 alin.(3) în care solicită zilele libere, precum și, 4 dacă este cazul copia certificatului de încadrare în grad de handicap al copilului ori adultului în vârstă de până la 26 ani”.

„Acordarea zilelor libere pentru angajații din unitățile sistemului energetic național, din
unitățile operative de la sectoarele nucleare, din unitățile cu foc continuu, din unitățile de asistență socială, de telecomunicații, ale radioului și televiziunii publice, din transporturile pe căile ferate, din unitățile care asigură transportul în comun și salubritatea localităților, precum și aprovizionarea populației cu gaze, energie electrică, căldură și apă, comerț alimentar, producție și distribuție medicamente și echipamente sanitare, distribuție carburanți, personalul din cadrul unităților farmaceutice, se realizează doar cu acordul angajatorului”, se mai precizează în textul actului normativ aprobat de Guvern.

Indemnizația pentru fiecare zi liberă acordată se plătește din capitolul aferent cheltuielilor de personal din bugetul de venituri și cheltuieli al angajatorului și este în cuantum de 75% din salariul de bază corespunzător unei zile lucrătoare, dar nu mai mult de corespondentul pe zi a 75% din câștigul salarial mediu brut prevăzut de Legea nr.6/2020 privind bugetul asigurărilor sociale de stat, cu modificările ulterioare.