compass bilboard.jpg

82937431_160237265312759_2150704044543311872_n_76ff2_d139f.png

Începând de astăzi în școli se vor aplica cinci măsuri pentru debirocratizarea activității profesorilor. Anunțul a fost făcut pe Facebook de ministrul Educației, Monica Anisie.

Postarea ministrului Educației pe Facebook:

Începem semestrul al doilea cu o veste bună: prima etapă pentru debirocratizarea procesului didactic cuprinde următoarele măsuri care se vor aplica chiar de astăzi, 13 ianuarie:

1️⃣portofoliul profesorului conține, în format digital sau/și letric, doar planificările calendaristice anuale ale materiei, un proiect al unităţilor de învăţare și instrumente de evaluare. Este exceptat de la această precizare portofoliul profesional reglementat de Metodologia – cadru de organizare și desfășurare a examenului național de definitivare în învățământ, aprobată prin OMEN nr. 5211/2018;
2️⃣procesele verbale care nu necesită probarea modului de luare a deciziei, de la activitățile cadrelor didactice sau din cadrul anumitor activități cu părinții nu sunt obligatorii și pot fi înlocuite cu liste de prezență;
3️⃣rapoartele și statisticile solicitate de instituții ierarhic superioare sau alte instituții din afara sistemului educațional, care nu sunt prevăzute în mod expres în acte normative, nu se întocmesc la nivelul unității de învățământ preuniversitar prin implicarea cadrelor didactice. Extragerea datelor statistice necesare se face prin interogarea Sistemul Informatic Integrat al Învățământului din România (SIIIR) sau a altor aplicații specifice;
4️⃣aplicarea testelor inițiale nu este obligatorie pentru niciun nivel de învățământ sau clasă. Cadrele didactice pot decide folosirea lor pentru clasele de început de ciclu sau la preluarea unei clase noi, la disciplina pe care o predau, pentru a cunoaște nivelul atingerii competențelor de către elevi;
5️⃣portofoliul dirigintelui va conține numai planificarea activităților specifice funcției de diriginte, calendarul activităților educative extrașcolare ale clasei și fișele psihopedagogice ale elevilor din clasa respectivă.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Pe lângă acestea, sunt în curs de modificare actele normative care vizează următoarele documente propuse pentru eliminare sau simplificare:
✅eliminarea portofoliului dirigintelui;
✅simplificarea condicii de prezență;
✅eliminarea comisiilor metodice/comisiei pentru curriculum;
✅eliminarea sau, după caz, simplificarea raportărilor situației sociale a elevilor și raportărilor programelor de sprijin;
✅simplificarea documentelor necesare pentru excursiile școlare/activitățile extrașcolare;
✅simplificarea procesului de evaluare a calității (ARACIP).

Am trimis o notă Inspectoratelor Școlare prin care am cerut aplicarea acestor măsuri imediat!