ISU Brașov angajează subofițer tehnic principal. Condiții de participare la concurs

ISU Brașov a scos la concurs din sursă externă postul de subofițer tehnic principal în cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației.

Inspectoratul pentru Situaţii de Urgenţă „Țara Bârsei” al Judeţului Brașov, cu sediul în
municipiul Brașov, strada Mihai Viteazul, nr. 11, organizează concurs în vederea ocupării postului de execuţie vacant, aferent funcţiei de subofițer tehnic principal din cadrul Serviciului Comunicații și Tehnologia Informației – Compartimentul Comunicații, funcţie prevăzută cu grad de plutonier adjutant șef, la poziţia 65 din statul de organizare al unității, cu recrutare prin încadrare directă.

Recrutarea în vederea încadrării directe are drept scop identificarea și atragerea persoanelor care îndeplinesc condițiile legale, criteriile specifice și cerințele pentru ocuparea
posturilor vacante, altele decât cele care au calitatea de cadru militar/polițist.

II. Definirea sumară a atribuţiilor postului:

Asigură buna funcționare a aparaturii de comunicații din dotarea inspectoratului.

Remediază defecțiunile apărute la tehnica de comunicații din dotarea inspectoratului.

Urmărește și verifică modul cum sunt întreținute și revizuite centralele telefonice de obiectiv și instalațiile aferente acestora.

Ține evidența tehnic-operativă în sectorul comunicații și tehnologia informației pe unitate.

III. Cerințele postului:

1. Categoria de personal care poate ocupa postul: subofițer;

2. Gradul militar: sergent major;

3. Pregătire necesară ocupări postului:

3.1. Pregătire de bază: studii liceale cu diplomă de bacalaureat sau școală militară de
subofițeri.

3.2. Pregătire de specialitate: atestat/specializare/certificate/curs în domeniul tehnologiei
informației și a comunicațiilor după încadrare.

3.3. Autorizații speciale pentru exercitarea atribuțiilor: autorizație de acces la informații
clasificate – secret de serviciu, după încadrare; aviz psihologic pentru desfășurarea unor sarcini și atribuții specific postului, conform prevederilor legale.

3.4. Perioada pentru acomodarea la cerințele postului: 3-6 luni.

4. Parametri privind starea sănătății somatice: apt medical pentru funcții de execuție.

5. Trăsături psihice și de personalizate: apt psihologic

Citește condițiile de participare la concurs AICI

RECOMANDĂRI