compass bilboard.jpg

drept-pacient-CNAS-696x393_81015.jpg

Persoanele care dețin calitatea de asigurat au dreptul de a fi informate, la cerere, de către casele de asigurări de sănătate, cu privire la serviciile medicale, medicamentele și dispozitivele medicale decontate din bugetul Fondului Național Unic de Asigurări Sociale de Sănătate (FNUASS) de care au beneficiat în anul precedent.

Acest drept al persoanelor asigurate este prevăzut într-un ordin comun al Ministerului Sănătății și al CNAS.

„Pentru obținerea acestor informații, persoana asigurată va transmite o cerere tip, care poate fi solicitată la casa de asigurări sau poate fi descărcată de pe site-ul  casei  de asigurări de sănătate în evidența căreia se află asiguratul, din secțiunea “Informații pentru asigurați”, subsecțiunea „Cetățeni asigurați”, a anunțat Casa Națională de Asigurări de Sănătate.

Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

Cererea, completată și semnată de către persoana asigurată sau, după caz, reprezentantul legal al acesteia, potrivit CNAS. se depune la sediul casei de asigurări de sănătate sau se transmite prin e-mail cu semnătură electronică calificată și este însoțită, după caz, de copia actului de împuternicire.

„În cazul în care asiguratul  depune cererea la sediul  casei de asigurări de sănătate, se verifică identitatea solicitantului. În situația în care solicitantul optează pentru transmiterea solicitării prin intermediul poștei electronice, acesta va completa în cerere o parolă din 8 caractere, necesară accesării răspunsului”, se mai precizează în comunicatul CNAS.

În termen de 45 de zile de la data înregistrării cererii la casa de asigurări de sănătate,  asiguratul va primi o listă  cu serviciile medicale, îngrijirile la domiciliu, medicamentele, materialele sanitare și dispozitivele medicale, tehnologiile și dispozitivele prevăzute în pachetul de bază, precum și serviciile medicale, medicamentele, materialele sanitare specifice și dispozitivele medicale acordate în cadrul programelor naționale de sănătate curative decontate din bugetul FNUASS, întocmită în ordine cronologică, cu precizarea furnizorului care le-a efectuat/eliberat, a datei efectuării/eliberării, precum și a contravalorii acestora.

Informațiile furnizate vor fi extrase din Platforma informatică din asigurările de sănătate.