Pensia anticipată 2022. Cine poate beneficia și actele necesare

Persoanele care au fost angajate și care au îndeplinit stagiul de cotizare pot beneficia de trei tipuri de pensie, respectiv pensie pentru limită de vârstă, pensie anticipată și pensie anticipată parțial.

Pot beneficia de pensie anticipată, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanele care au realizat un stagiu de cotizare cu cel puţin 8 ani mai mare decât stagiul complet de cotizare prevăzut de legea nr. 263/2010 cu modificarile si completarile ulterioare.

Pensia anticipată parţială se poate acorda, la cerere, cu cel mult 5 ani înaintea împlinirii vârstei standard de pensionare, persoanelor care au realizat stagiul complet de cotizare, precum şi celor care au depăşit stagiul complet de cotizare cu până la 8 ani.

Cum se calculează cuantumul pensiei anticipate

Dacă cuantumul pensiei anticipate se stabileşte în aceleaşi condiţii în care se stabileşte cel al pensiei pentru limită de vârstă, cuantumul pensiei anticipate parţiale se stabileşte din cuantumul pensiei pentru limită de vârstă, prin diminuarea acestuia în raport cu stagiul de cotizare realizat şi cu numărul de luni cu care s-a redus vârsta standard de pensionare.

La data îndeplinirii condiţiilor pentru acordarea pensiei pentru limită de vârstă, atat pensia anticipată, cat si pensia anticipata partial se transformă în pensie pentru limită de vârstă şi se recalculează prin adăugarea perioadelor asimilate şi a eventualelor stagii de cotizare realizate în perioada de suspendare a plăţii pensiei anticipate. Transformarea pensiei anticipate în pensie pentru limită de vârstă se face din oficiu”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Vârsta standard de pensionare

Dacă în cazul barbatilor vârsta standard de pensionare este de 65 de ani, iar stagiul complet de cotizare prevăzut de legislația în vigoare este de 35 de ani, în cazul femeilor lucrurile sunt un pic diferite.

„Vârsta standard de pensionare în cazul femeilor este de 63 de ani, iar stagiul complet de cotizare este de 35 ani, cu precizarea ca atingerea acestora se face eșalonat până în 2030, conform legii”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Astfel, în noiembrie 2022 pot ieși la pensie anticipat parțială sau anticipată, femeile născute în februarie 1965, care au un stagiu complet de cotizare de 34 de ani. Femeile născute după data de 1 ianuarie 1967 ies la pensie la 63 de ani și au nevoie de un stagiu complet de cotizare de 35 de ani.

„În baza de date a Casei Judetene de Pensii Prahova se aflau, anul trecut, în aceeași perioadă, 280 de pensii anticipate si 2666 de pensii anticipat parțiale. În prezent, numărul lor este de 208 – pensii anticipate și 2.607 de pensii anticipat parțiale. Valoarea medie a pensiei anticipate este de 2.613 lei, iar a pensiei anticipat parțiale este de 1.867 lei”, a precizat Casa Județeană de Pensii Prahova.

Actele necesare pentru pensia anticipată

  • cererea tip de pensie anticipată
  • cartea de munca – original și copie,
  • copie după actele de stare civilă (certificate nastere, casatorie, buletin),
  • copie livret militar,
  • copie diploma studii superioare și adeverință, in original, că s-au efectuat aceste studii in regim de zi, adeverinte in original.

RECOMANDĂRI