Au fost distribuite primele carduri pe care vor fi încărcate voucherele sociale în valoare de 250 lei. Următorul lot va fi distribuit pe 14 iunie

Distribuirea cardurilor a început mai devreme decât termenul estimat iniţial în localităţi din judeţele Ilfov, Brăila, Buzău, Olt şi Galaţi. Cardurile ajung la fiecare beneficiar acasă, fiind distribuite de către factorii poştali.

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene”Vineri, 10 iunie, au fost distribuite primele carduri pe care vor fi încărcate voucherele sociale în valoare de 250 lei, destinate persoanelor aflate în situaţii de deprivare materială sau risc de sărăcie. Măsura face parte din programul Sprijin pentru România.”

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene (MIPE) a început procesul de emitere, distribuire şi încărcare a voucherelor sociale oferite prin programul guvernamental „Sprijin pentru România”.

Peste 2,5 milioane de persoane primesc tichete pentru achiziţia de produse alimentare şi mese calde în valoare de aproximativ de 3 miliarde de lei.

Cele 3 etape ale mecanismului de distribuire:

1) emiterea cardurilor de către unităţile desemnate (imprimarea datelor beneficiarilor şi inserarea CIP-ului),

2) împlicuire şi distribuirea prin intermediul CN Poşta Română

3) încărcarea valorică a cardurilor.

MIPE răspunde celor mai frecvente întrebări adresate pe tema voucherelelor sociale:

1. Cât timp va fi oferit acest sprijin? 

Voucherele se vor acorda o dată la două luni, până la finalul anului.

2. Trebuie să depun vreo cerere pentru a primi cardul? 

Nu. Dacă vă număraţi printre persoanele eligibile, aşa cum sunt stabilite de Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale (MMSS), cardul va fi livrat către dumneavoastră de către angajaţii Poştei Române, fără să fie nevoie să demaraţi dumneavoastră vreo procedură în acest sens. În cazul în care îndepliniţi criteriile pentru a fi printre beneficiarii eligibili, dar până la finalul perioadei în care se alocă tranşa I nu veţi intra în posesia cardului, vă rugăm să vă adresaţi celui mai apropiat oficiu poştal, de unde veţi primi îndrumări.

3. Unde găsesc instrucţiuni despre folosirea cardului? 

Cardurile vor fi însoţite de scrisori care conţin instrucţiuni de utilizare (inclusiv codul PIN), detalii despre  operatorii economici parteneri şi un număr de telefon pentru cazurile în care întâmpinați probleme.

4. Cum pot plăti cu cardul? 

Cardul permite plăţi contactless, încă de la prima tranzacţie, prin apropierea sa de terminalul POS.

5. Pot retrage numerar de pe carduri? 

Nu puteţi retrage numerar de pe carduri, ele pot fi utilizate doar pentru achiziţionarea de produse alimentare/mese calde de la operatorii economici parteneri.

6. Cât timp sunt valabile sumele? 

Sumele disponibile pe card sunt valabile 12 luni de la data încărcării lor.

7. Cine sunt cei peste 2,5 de beneficiari care primesc tichete sociale? 

a) Pensionarii din sistemul public de pensii, pensionarii aflaţi în evidenţa caselor de pensii sectoriale şi beneficiarii de drepturi prevăzute de legi cu caracter special, plătite de casele teritoriale de pensii/casele de pensii sectoriale, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

b) Persoanele încadrate în grad de handicap grav, accentuat sau mediu, ale căror venituri nete lunare proprii sunt mai mici sau egale cu 1.500 lei;

c) Familiile cu cel puţin 2 copii în întreţinere, ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

d) Familiile monoparentale ale căror venituri nete lunare pe membru de familie sunt mai mici sau egale cu 600 lei;

e) Familiile care au stabilit dreptul la ajutorul social în condiţiile Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările şi completările ulterioare;

f) Persoanele fără adăpost, aşa cum acestea sunt reglementate potrivit prevederilor legale în vigoare.

8. Ce fac dacă, deşi iniţial nu mă număram printre persoanele eligibile, devin în următoarele luni? 

Ministerul Muncii şi Solidarităţii Sociale va actualiza lunar, înainte de fiecare alimentare a tichetului social pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde, listele cu beneficiari, pentru a verifica eventuale modificări intervenite faţă de listele anterioare. Pentru beneficiarii nou introduşi în program vor fi eliberate noi suporturi electronice.

De asemenea, verificarea condiţiilor de venit pentru beneficiarii incluşi în categoriile a)-d), se face exclusiv de către Agenţia Naţională de Administrare Fiscală (ANAF).

9. Pot să înstrăinez cardul pe care îl primesc? 

Nu. Sunt interzise şi se sancţionează conform legii:

a) utilizarea de către beneficiari a tichetelor sociale în alt scop decât achiziţionarea de produse alimentare şi mese calde;

b) solicitarea de către beneficiari şi/sau furnizarea de numerar în schimbul tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau pentru fracţiuni din acestea;

c) refuzul nejustificat al unităţilor afiliate de a accepta tichete sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde. Refuzul este justificat dacă există o suspiciune rezonabilă privind autenticitatea tichetelor sociale pe suport electronic pentru produse alimentare şi mese calde sau identitatea dintre titularul tichetelor sociale pe suport electronic pentru mese calde şi destinatarul final al acestora;

d) comercializarea tichetelor sociale;

Cardurile pot fi folosite doar de către beneficiari. În cazuri excepţionale, în care beneficiarul nu se poate deplasa la operatorii economici pentru a utiliza ajutorul, atunci poate încredinţa tichetele unei persoane apropiate, dar doar împreună cu actul de identitate.

10. Când ajung ajutoarele către beneficiari? 

Încărcarea voucherelor se va face după ce se încheie procesul de distribuire, aşa că, ajutoarele aferente tranşei I vor ajunge la beneficiari în perioada 20.06.2022-24.06.2022.

RECOMANDĂRI