compass bilboard.jpg

garaj-ratbv-768x246_fe879.jpeg

Primăria Brașov a trimis spre publicare anunțul de licitație privind proiectarea garajului pentru mijloacele de transport în comun ale RATBV, în cadrul proiectului ,,Infrastructură de garaj pentru transportul public”, proiect finanțat, în proporție de 98%, prin Programul Operațional Regional, Axa Prioritară 4 a Programului REGIO 2014-2020, Obiectiv Specific 4.1 – Reducerea emisiilor de carbon în municipiile reședință de județ prin investiții bazate pe planurile de mobilitate urbană durabilă.

Această investiție are ca obiectiv asigurarea condițiilor pentru parcarea și întreținerea mijloacelor de transport aflate în proprietatea Municipalității – spații acoperite pentru parcarea autobuzelor și troleibuzelor, stații de încărcare a autobuzelor electrice și ateliere de reparații, astfel încât acestea să funcționeze în condiții optime. Este unul dintre cele mai importante proiecte, ca valoare, cu finanțare accesată de Primăria Brașov de la Uniunea Europeană prin Programul Operațional regional. Valoarea acestui proiect este de 76.440.247,46 lei.

Detalii licitație ,,Achiziția serviciilor de elaborare a proiectului tehnic și servicii de asistență tehnică pentru proiectul „Infrastructură de garaj pentru transportul public„

  • Data limită pentru depunerea ofertelor: 23 noiembrie 2020, ora 15.00,
  • Durata de întocmire a documentației: maxim 7 luni,
  • Valoarea maximă a achiziției:1.761.813,72 lei+ TVA,
  • Criterii de atribuire: Cel mai bun raport calitate – preț
Publicitate - continuă să navighezi
Continuă să citești

– Prețul ofertei – Pondere în cadrul procesului de evaluare – 40%.

– Demonstrarea unei metodologii adecvate de implementare a contractului, precum şi o planificare adecvată a resurselor umane şi a activităţilor – 30%.

– Experienţa specialiştilor cheie implicaţi în derularea contractului – 30%

Documentații elaborate în cadrul acestui contract:

– documentaţii pentru  eliberare avizelor şi acordurilor, precum şi alte studii necesare realizării investiţiei;

– documentaţia tehnică pentru obţinerea autorizaţiei de construire/demolare (Documentație Tehnică pentru obținerea Autorizației de Construire – DTAC, Documentație Tehnică pentru Obținerea Autorizației de Demolare- DTAD, Documentație Tehnică pentru Organizarea Execuției – DTOE);

– întocmire Proiect Tehnic și detalii de execuție, liste de cantități, caiete de sarcini pe specialități, antemăsurători, liste de utilaje și echipamente tehnologice, liste dotări, fișe tehnice utilaje și dotări, fișe tehnice materiale, documentația privind obținerea avizului GIS, audit energetic și deviz estimativ;

–  după terminarea lucrărilor se va întocmi Certificatul energetic;

–  la terminarea lucrărilor, înainte de efectuarea recepției, se va prezenta Documentaţia tehnică a construcției finalizate şi Devizul general actualizat.

Citește continuarea pe brasovcity.ro